Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
77Trực tuyến
5,177,161 Lượt truy cập
 
images

Lãnh đạo phòng:

1. Nguyễn Công Tuấn                       Chức vụ: Trưởng phòng

2. Nguyễn Việt Khoa                         Chức vụ: Phó phòng

A. CHỨC NĂNG:

 1. Tham mưu Hiệu trưởng công tác quản lý hoạt động Tài chính và chế độ Kế toán của Trường.

2. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

B. NHIỆM VỤ:

 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch Tài chính theo năm tài chính cũng như năm học. Lập Dự toán, tổ chức công tác Kế toán, báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm các nguồn kinh phí của Trường theo quy định.

 2. Đôn đốc, thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; Các khoản thu, nộp nghĩa vụ của các Đơn vị, cá nhân trong Trường. Tham mưu Ban giám hiệu tăng nguồn thu cho Trường theo quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của xã hội cũng như của Trường.

 3. Phối hợp với các Đơn vị chức năng tham mưu Ban giám hiệu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Qui chế  chi tiêu nội bộ của Trường.

 4. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản theo lương, các chế độ khác đối với Viên chức, lao động hợp đồng; Chi trả học bổng, các khoản phụ cấp đối với HSSV và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

 5. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động Tài chính theo chế độ Kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ Kế toán theo qui định.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

 C. TỔ CHỨC BỘ MÁY: gồm 05 đồng chí

TT

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

1

Nguyễn Công Tuấn

Trưởng phòng, 
Kế toán trưởng

0904 303 458

2

Nguyễn Việt Khoa

Phó phòng

0985 271 777

3

Đoàn Thị Hiền

Kế toán viên

0904 880 718

4

Nhữ Thị Hiền

Thủ quỹ

0974 974 211

5

Trường Thị Thu Hằng

 Kế toán viên

0982 749 787

 


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer