Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
81Trực tuyến
5,158,174 Lượt truy cập
 Lãnh đạo khoa:


Bà Trịnh Thị Lê
Chức vụ: Trưởng khoa

Bà Cao Thị Thoa 
Chức vụ: Phó khoa

Chức năng, nhiệm vụ:

1.   Tham mưu, phối hợp với Phòng đào tạo về xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, đề cương chi tiết các môn học: Toán cao cấp, xác suất thống kê, toán kinh tế, vật lí đại cương, hóa học đại cương, giáo duc thể chất, giáo dục quốc phòng,…

2.  Tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy theo kế hoạch của phòng Đào tạo trên cơ sở nội dung chương trình đề, cương chi tiết các môn học đã được xây dựng;

3.   Giao khối lượng giảng dạy các môn khoa học cơ bản tới từng giảng viên;

4.   Phối hợp với phòng đào tạo và phòng Khảo thí triển khai giảng dạy, coi chấm thi, thông báo kết quả môn học tới học sinh sinh viên;

5.   Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và các đoàn thể trong trường làm tốt công tác phong trào nhằm nâng cao chất lượng giờ lên lớp, tăng cường mối đoàn kết nội bộ, xây dựng khoa và Nhà trường phát triển bền vững.

Tổ chức bộ máy: gồm 8 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Trịnh Thị Lê

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0988127291

2

Cao Thị Thoa

P.trưởng khoa

Thạc sĩ

0919956812

3

Trần Thị Lan Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

0988676877

4

Nguyễn Thị Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

0989731877

5

Vũ Thị Hoài Hương

Giảng viên

NCS

0985721809

6

Nguyễn Thanh Loan

Giáo viên

Cử nhân

 

7

Trần Thị Quyên

Giáo viên

Cử nhân

 

8

Phạm Thị Phương Thảo

Giáo viên

Cử nhân

 

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer