Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
344Trực tuyến
5,168,484 Lượt truy cập

 

images
 

Lãnh đạo Khoa

1. Ông Thành Đăng Hải  ;                   Chức vụ: Trưởng khoa

2. Bà Nguyễn Kim Phương;                Chức vụ: Phó khoa

3. Ông Trần Công Chính;                    Chức vụ: Phó khoa

4. Ông Đỗ Xuân Nguyên;                    Chức vụ: Phó khoa

Chức năng, nhiệm vụ:

1- Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế) và ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Thi công) và Cao đẳng nghề Xây dựng và hoàn thiện Công trình Thủy lợi.

2- Đào tạo trình độ Trung cấp ngành Công trình thủy lợi và Trung cấp nghề Xây dựng và hoàn thiện Công trình Thủy lợi

3- Thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn chương trình đào đạo, giáo trình môn học, bồi dưỡng kiến thức thuộc các chuyên ngành của Khoa.

4- Thực hiện quản lý công tác chuyên môn và quản lý HSSV thuộc khoa.

5- Khoa Công trình có nhiệm vụ đào tạo Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế), ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Thi công), Kỹ thuật viên trung cấp ngành CTTL, tham gia đào tạo ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng về Kỹ thuật Thủy lợi.

Tổ chức bộ máy: gồm 11 đ/c

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Điện thoại

1

Thành Đăng Hải

Thạc sĩ

Trưởng khoa

0979561928

2

Trần Công Chính

Thạc sĩ

Phó khoa

0912964033

3

Nguyễn Kim Phương

Thạc sĩ

Phó khoa

0988476755

4

Đỗ Xuân Nguyên

Thạc sĩ

Phó khoa

0972766638

5

Trần Thị Tho

Thạc sĩ

Giảng viên

0916582207

6

Nguyễn Thị Khuê

Thạc sĩ

Giảng viên

0987301580

7

Đinh Quốc Sính

Kỹ sư

Giảng viên

0168598040

8

Đới Thị Bình

Thạc sĩ 

Giảng viên

0942067989

9

Vũ Văn Hạnh

Thạc sĩ 

Giảng viên

0916525368

10

Đàm Thị Tính

Thạc sĩ 

Giảng viên

0969912632

11

Trần Thị Nam Lý

Thạc sĩ 

Giảng viên

 

 Địa chỉ: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ - TP. Phủ Lý -  tỉnh Hà Nam


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer