Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
88Trực tuyến
5,177,197 Lượt truy cập
images

Lãnh đạo trung tâm: 

1. Ông Hoàng Đức Thành

Chức vụ: Giám đốc

2. Ông Nhữ Văn Kiên

Chức vụ: Phó giám đốc

3. Ông Trịnh Văn Tú

Chức vụ: Phó giám đốc


Chức năng, nhiệm vụ:

1. Giảng dạy hai môn tiếng Anh, Tin học cho các HSSV ở các hệ trong trường và các lớp liên kết đào tạo;

2. Giảng dạy các môn cơ sở, chuyên môn ở trình độ Cao đẳng, Trung cấp ngành nghề: Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Tin học ứng dụng và CNTT.

3. Khảo sát nhu cầu đào tạo, kiểm tra, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ của tập thể, cá nhân ở trong và ngoài Trường;

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra tin học, ngoại ngữ  đáp ứng nhu cầu người học và quản lý hồ sơ, kết quả học tập của học viên và cấp phát các chứng chỉ theo quy định;

5. Liên kết với các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chuyển giao công nghệ; 

6. Chủ động đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Trung tâm; 

7. Thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn chương trình đào đạo, giáo trình môn học, bồi dưỡng kiến thức thuộc các chuyên ngành của Trung tâm

8. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, LĐHĐ và tài sản được giao theo quy định; 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Tổ chức bộ máy: gồm 13 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Hoàng Đức Thành

Giám đốc

Thạc sĩ

0917336937

2

Nhữ Văn Kiên

Phó giám đốc

Thạc sĩ

0986889490

3

Trịnh Văn Tú

Phó giám đốc

Thạc sĩ

0985823919

4

Trương Minh Huệ

Giảng viên

Thạc sĩ

0915129898

5

Đặng Thị Hòa

Cán bộ

Cử nhân

0916561612

6

Nguyễn Văn Tuyên

Giảng viên

Thạc sĩ

0913311974

7

Nguyễn Văn Quảng

Giảng viên

Thạc sĩ

0977750251

8

Nguyễn Xuân Trường

Giảng viên

Thạc sĩ

0976777029

9

Nguyễn Thị Lan

Giảng viên

Thạc sĩ

0975052144

10

Nguyễn  Ánh Tuyết

Giảng viên

Thạc sĩ

0914355667

11

Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

0942689266

12

Nguyễn T.Minh Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

0983525295

13

Đinh Thị Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

0948724957

Địa chỉ liên hệ:  Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer