Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
84Trực tuyến
5,158,117 Lượt truy cập
 
images

 Lãnh đạo Khoa:

 1. Ông  Nguyễn Xuân Quân                     Chức vụ: Trưởng khoa

 2. Bà Bạch Thị Dung                                Chức vụ: Q.Phó trưởng khoa

Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Cơ – Điện giúp Nhà trường thực hiện chức năng quản lý toàn diện theo quy định phân cấp của Trường gồm:

1. Quản lý toàn diện về nhân sự thuộc khoa.

2. Xây dựng và quản lý chương trình, nội dung, mục tiêu đào tạo của các ngành, các hệ đào tạo thuộc khoa được nhà trường phân công.

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức (giảng viên), Đánh giá công chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa.

4. Quản lý toàn diện học sinh, sinh viên theo chuyên ngành do khoa phụ trách. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị khác trong Trường thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của khoa.

5.Quản lý cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý theo quy định hiện hành.  

Đội ngũ giảng viên cơ hữu:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Xuân Quân

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0948527289

2

Bạch Thị Dung

Q.Phó khoa

Kỹ sư

0944987218

3

Đặng Công Khanh

Giảng viên

Thạc sĩ

0902280822

4

Vũ Văn Thắng

Giảng viên

Thạc sĩ

0989.807.357

5

Trương Thị Toán

Giảng viên

Kỹ Sư

0987306389

6

Nguyễn Trung Kiên

Giảng viên

Kỹ Sư

0977935246

7

Đỗ Văn Binh

Giảng viên

Kỹ Sư

0916026028

8

Nguyễn Văn Hà

Giảng viên

Kỹ Sư

0988133039

9

Tạ Tiến Thành

Giảng viên

Kỹ Sư

0915414683

10

Nguyễn Hồng Thắng

Giảng viên

Kỹ sư

0934506808

11

Cao Tiến Dũng

Giảng viên

Kỹ sư

0919089097

Địa chỉ liên hệ:  Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer