Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
72Trực tuyến
5,177,163 Lượt truy cập

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ NCKH, sáng kiến cải tiến kĩ thuật - Học kỳ 2- Năm học 2013-2014

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CĐ THUỶ LỢI BẮC BỘ

Số:            /TB-CĐTLBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phủ lý,  Ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NCKH, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 Kính gửi: Các Phòng, các Khoa, Bộ môn, Trung tâm

 Thực hiện kế hoạch KH&CN năm học 2013 - 2014. Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong trường:

1. Động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tìm hiểu các thông tin khoa học và đề xuất các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đăng ký báo cáo kết quả với phòng Đào tạo và NCKH trước ngày 30 tháng 4 năm 2014 để Trường tổ chức hội nghị báo cáo khoa học vào trung tuần tháng 5 năm 2014.

2. Khối lượng công tác nghiên cứu khoa học, tìm hiểu các thông tin khoa học và đề xuất các sáng kiến cải tiến sẽ được Hội đồng Khoa học nhà trường xác định theo chất lượng đề tài, thông tin báo cáo và thời gian đầu tư thực tế của các tác giả.

3. Những đề tài, báo cáo có chất lượng sẽ được lựa chọn xin kinh phí của Bộ để tác giả tiếp tục phát triển, hoàn thiện phục vụ công tác đào tạo và triển khai ứng dụng thực tế.

4. Các đơn vị trực tiếp đăng ký báo cáo với đ/c Phạm Đức Thắng - Trưởng phòng Đào tạo & NCKH hoặc đ/c Nguyễn Hải Long - UV thư ký Hội đồng khoa học.

5. Các giảng viên không có đề tài, thông tin, báo cáo có thể đăng ký để thực hiện một bài giảng lý thuyết hoặc thực hành.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- BGH

- Các Phòng, Khoa, BM ,TT.

- Lưu văn thư, ĐT và NCKH

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


            Vũ văn Đoan

 

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer