Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
313Trực tuyến
5,168,445 Lượt truy cập
 70 NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ
(15/11/1945 – 15/11/2015)

Tên trường

Thời gian

Địa điểm

Sự kiện và ngành đào tạo

Hiệu trưởng

 

 

Cao đẳng Công chính

1945 ÷ 1946

Số 33- Hàng Tre- Hà Nội

- Thời Pháp thuộc đã có Trường đào tạo Cán sự Công chính thành lập năm 1902, năm 1918 nâng cấp thành trường Cao đẳng Công chính; 3/1945 trường giải thể do chiến tranh.

- 8/10/1945 Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục Vũ Đình Hòe ký nghị định về việc khai giảng lại trường Cao đẳng Công chính.

- 14/11/1945 Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đào Trọng Kim ký nghị định số 126 ấn định “Trường Cao đẳng Công chính bắt đầu khai giảng từ ngày 15-11-1945”; từ đó ngày 15/11/1945 được lấy là ngày truyền thống của các trường có nguồn gốc từ trường CĐ Công chính.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật: Giao thông, Thủy lợi, Kiến trúc, Bưu điện.

 

1- Thầy Nguyễn Như Quỹ

(1945 ÷ 1948)

1946 ÷ 1948

Chợ Đại- Phú Xuyên- tỉnh Hà Đông

1948 ÷

1949

 

 

Yên Mô - Ninh Bình

2- Thầy Đặng Phúc Thông

– Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính kiêm Hiệu Trưởng

(1948÷1951)

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng kỹ thuật

2/1949

 

 

2/1951

Đa Nê - Yên Định – Thanh Hóa

Cuối năm 1951÷  1955

Làng Chẩu – Yên Sơn -Tuyên Quang

Năm 1952, trường Trung cấp Bưu điện tách ra thành lập trường riêng

3- Thầy Vũ Đức Thận (1951 ÷ 1955)

4 -Thầy Nguyễn Nhật Quang (1955÷ 1956)  

(đều là cựu sinh viên khóa  1939 ÷ 1942  của trường  Cao đẳng  Công chính)

7/1955÷ 1956

Thủ Lệ- Cầu Giấy- Hà Nội

- Giao thông, Thủy lợi, Kiến trúc

Trung cấp Thủy Lợi Kiến trúc

1956 ÷ 1958

 

Thị xã Hà Đông -

Tỉnh Hà Đông

Năm1956,Trường CĐ Công chính tách thành 2 trường: Trường Trung cấp Giao thông và Trường Trung cấp Thủy lợi kiến trúc

 

5-Thầy Nguyễn Văn  Châu (1956 ÷1959) ( Sĩ quan quân đội chuyển ngành)

Trung cấp Thủy lợi

1958÷

1959

- 3/1958-Tách riêng 2 trường: Trung cấp Thủy lợi và Trung cấp kiến trúc

 

 

Học viện Thủy lợi – Điện lực

 

1959 ÷ 1963

 

Đống Đa – Hà Nội

- Nghiên cứu khoa học Thủy lợi,

- Đào tạo Đại học

- Đào tạo Trung cấp Thủy lợi, Trung cấp Điện.

- Năm1963, trường Trung cấp Điện chuyển về

Bộ Công nghiệp.

6- Thầy Trần Đăng Khoa 
(1959 ÷ 1961) 
 Bộ trưởng Bộ Thủy lợi  kiêm Giám đốc Học viện.
7- Thầy Trần Văn Thới 
(1961 ÷ 1963)

Đại học và Trung cấp Thủy lợi

5/1963÷ 4/1964

- 5/1963- Tách Học viện Thủy lợi thành: Viện khoa học Thủy lợi; Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi

8- Thầy Đào văn Trịnh (1963 ÷ 1964)

 

 

Trung cấp

Thủy lợi TW

4/1964÷1966

Thị xã Hà Đông – tỉnh Hà Đông

- Đào tạo trung cấp, sơ cấp, công nhân Thủy lợi, Trắc địa, bồi dưỡng ngắn hạn.

- Năm 1976: Bộ Thủy lợi thành lập 4 trường Trung học Thủy lợi, trường Trung cấp Thủy lợi TW là nòng cốt và trở thành trường Trung học Thủy lợi I.

- 1979÷1984  đào tạo 114 lưu học sinh Lào.

- Cử giáo viên sang giúp Trường Trung cấp của Lào.

- Năm 1982: Trường Trung cấp Thủy lợi Miền núi sau 20 năm tồn tại, từ Thái Nguyên sáp nhập về Trường.

- Năm 1992: Trường Công nhân kỹ thuật khảo sát I - từ  huyện Lương Sơn – Hòa Bình, sáp nhập về Trường.

9- Thầy Vương Huê (1964 ÷ 1978) (Sĩ quan quân đội chuyển ngành)

10- Thầy Nguyễn Trọng Khiển (1978 ÷ 1983)

11-Thầy  Đỗ Xuân Trĩ (1983 ÷ 1988)

(Cựu học sinh K7)

12- Thầy Mai Văn Lộ (1988 ÷ 1998)

(Cựu học sinh K9)

13- Thầy Trần Công Duyên (1998÷2007)

1966 ÷ 1970

Úng Hòa – Hà Tây

1970 ÷ 1976

 

 

Liêm Chung

- Thanh Liêm

– Hà Nam

 

 

 

Trung học

Thủy lợi I

 

 

1976 ÷

2008

 

Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

 

2008 ÷ nay

-23/1/2008 Thành lập trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ trên cơ sở trường Trung học Thủy lợi I.

- Đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, bồi dưỡng ngắn hạn.

13- Thầy Trần Công Duyên (1÷3/2008)

14- Thầy Nguyễn Bá Tuyn (2008 ÷ 2013)

15-Thầy Vũ Văn Đoan (2013 ÷ Nay)


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer