Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
97Trực tuyến
5,158,105 Lượt truy cập

Thông báo về kế hoạch thu, nộp tiền: Học phí và tiền nhà ở Học kỳ II, Năm học 2014-2015

Nhà trường tiến hành thu tiền học phí, tiền nhà ở, của học sinh, sinh viên vào tất cả các ngày sau khi nghỉ tết nguyên đán lên từ ngày: 02 /3/2015.
  

    BỘ NN & PT NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường CĐ Thuỷ lợi Bắc bộ
--------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

 Phủ Lý, ngày  22  tháng  01 năm 2015


THÔNG BÁO

Của hiệu trưởng trường Cao đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ

Về kế hoạch thu, nộp tiền: học phí, tiền nhà ở

Học kỳ II, Năm học 2014-2015

----------------------

        Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ thông báo mức kế hoạch thu học phí, tiền nhà ở KTX học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:

A. TIỀN HỌC PHÍ: 
        I. Đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp:
      1. Ngành kế toán: 310.000đồng/tháng/hs x 5 tháng = 1.550.000 đồng/hs.
   2. Các ngành kỹ thuật: 350.000đồng/tháng/hs x 5 tháng = 1.750.000 đồng/hs
.

        II. Đối với sinh viên cao đẳng:

          1. Cao đẳng chính qui :

          - Ngành kế toán: 350.000đồng/tháng/sv x 5 tháng = 1.750.000đồng/sv.
  - Các ngành kỹ thuật: 395.000đồng/tháng/sv x 5 tháng = 1.975.000đồng/sv.

          2. Cao đẳng liên thông:

           Cao đẳng C6LT: 2.000.000đồng/kỳ/sv x 1kỳ  = 2.000.000đồng/sv.

B. TIỀN NHÀ Ở: Tiền nhà ở KTX kể từ học kỳ II năm học 2014-2015 điều chỉnh  như sau:   110.000đồng/tháng/người x 5 tháng = 550.000đồng/người.

C. THỜI GIAN THU- NỘP TIỀN:

          Nhà trường tiến hành thu tiền học phí, tiền nhà ở, của học sinh, sinh viên vào tất cả các ngày sau khi nghỉ tết nguyên đán lên từ ngày: 02 /3/2015.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
        1. Giáo viên chủ nhiệm, phòng công tác sinh viên thông báo nội dung này đến các lớp, toàn thể HS-SV trước khi nghỉ tết nguyên đán năm 2015.
        2. Các phòng: Tài chính kế toán, Đào tạo, Công tác SV và các phòng khoa, Bộ môn, Trung tâm, GVCN phối hợp thực hiện kế hoạch theo đúng thời gian.

Ghi chú: Tất cả HS-SV đều phải nộp học phí, em nào thuộc đối tượng miễn, giảm, trợ cấp sẽ được hoàn trả lại sau khi có đầy đủ xác nhận của địa phương và kinh phí cấp bù của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:                                                      
- Ban giám hiệu; Các phòng khoa, BM, TM;
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể HSSV                             

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Toàn

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer