Nộp hồ sơ tuyển sinh
1. THÔNG TIN THÍ SINH CẦN KHAI BÁO:
Họ và tên thí sinh
(gõ tiếng Việt có dấu)
Ngày sinh (ngày/tháng/năm)
Hộ khẩu thường trú
(xã (phường), huyện (quận/thành phố), tỉnh (thành phố))
Giới tính
Số CMND
Thuộc đối tượng ưu tiên
Khu vực
Điện thoại
(của Thí sinh hoặc Bố/Mẹ)
Email (Nên có)
Họ tên và địa chỉ của người nhận giấy báo trúng tuyển
Ghi rõ (số nhà, ngõ, đường), thôn, xóm - xã, phường - quận,huyện - tỉnh,TP)
2. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
Ngành đăng ký học
Tiêu chí xét tuyển:
Tiêu chí xét tuyển:
(Thí sinh chọn 1 trong 3 tiêu chí)
Điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016 theo các tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, B00 hay D00)
Điểm trung bình 3 môn học lớp 12 theo các tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, B00 hay D00)
Điểm trung bình chung các môn học của 3 năm học THPT (lớp 10,11, 12)
 
Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer