Nếu không xem được video bạn phải cài Flash Player
Transparent
file=/images/video/Caodangthuyloi.flv&autostart=False&image=images/video/10.png
file=/images/video/VTS_01_2.flv&autostart=False&image=images/video/7.png
Transparent