Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
79Trực tuyến
5,177,141 Lượt truy cập

Lãnh đạo phòng

1. Ông Hoàng Văn Cường;              Chức vụ: Trưởng phòng

2. Ông Nguyễn Sĩ Lý;                      Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Ông Vũ Hồng Minh;                    Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ:

-    Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý cơ sở hạ tầng của Trường, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác:
-    Công tác về quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng của cơ quan như đất đai, nhà cửa, đường giao thông, các công trình công cộng, trang thiết bị; vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh ... thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý...;
-     Công tác phục vụ, đảm bảo các hoạt động của cơ quan như: điện, nước, trang thiết bị khu làm việc, khu giảng đường …;
-    Công tác Y tế và vệ sinh môi trường; Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập, nơi làm việc, đường sá, sân chơi và các khu vực chưa xây dựng do trường quản lý.
-    Công tác quản lý cơ sở vật chất và phục vụ việc giảng dạy, học tập các hoạt động về thể dục thể thao của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên của Trường tại khu giáo dục thể chất (Khu B).
-     Lập kế hoạch, giám sát sửa chữa nhỏ nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở hạ tầng được quản lý.
-    Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, các thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn trường,
-     Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sữa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

-     Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng chữa cháy của trường.
-     Phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng & Quản lý dự án, Ban Quản lý công trình thực hiện tốt công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của trường.
 Công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong Nhà trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tổ chức bộ máy: gồm 11 đồng chí:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Sđt

1

Hoàng Văn Cường

Trưởng phòng

Thạc sĩ

0912529439

2

Nguyễn Sĩ Lý

Phó phòng

Cử nhân

0912854688

3

Vũ Hồng Minh

Phó phòng

Cử nhân

0977.565.160

4

Đỗ Đức Trường

Nhân viên

Kỹ sư

0978288682

5

Vũ Đức Hà

Nhân viên

Cử nhân

0912220427

6

Nguyễn Văn Thanh

Bác sỹ

Cử nhân

 0378773994

7

Nguyễn Thế Võ

Nhân viên

 

 

8

Nguyễn Văn Phương

NV bảo vệ

Phổ thông

01645917599

9

Nguyễn Văn Phúc

NV bảo vệ

Cử nhân

0915669123

10

Nguyễn Thị Tuyết

NV bảo vệ

Công nhân

 

11

Nguyễn Xuân Báu

NV bảo vệ

Kỹ thuật viên

0987834010

Địa chỉ:  Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. 


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer