Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
82Trực tuyến
5,177,183 Lượt truy cập
 
images


LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Hải Long

 Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Toàn Thắng
      
Phó trưởng phòng: Ths. Trần Thị Thủy

I. Chức năng, nhiệm vụ (theo quy định của Hiệu trưởng)

1.     Tổ chức tất cả các kỳ thi trong trường, quản lý bài thi, đề thi theo chế độ bảo mật.

2.     Thực hiện nội dung, kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

3.     Xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện đánh giá kiểm định trong năm.

4.     Phối hợp với các phòng, khoa, thực hiện kế hoạch, nội dung kiểm định đã được Hiệu trưởng duyệt.

5.     Liên hệ, phối hợp với cơ quan sản xuất đã sử dụng sinh viên, học sinh tốt nghiệp của nhà trường để thu thập thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

6.     Kết luận đánh giá, kiểm định trình Hiệu trưởng phê duyệt.

7.     Thực hiện một số công việc khác do hiệu trưởng giao.

II. Tổ chức bộ máy: gồm 5 đồng chí

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hải Long

Trưởng phòng

0988021074

2

Nguyễn Toàn Thắng

Phó phòng

0979835899

3

Trần Thị Thủy

Phó phòng

0945906763

4

Phạm Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

 

5

Vũ Thị Trang

Chuyên viên

0974974211Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer