Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
86Trực tuyến
5,177,189 Lượt truy cập

GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

 

2.1. Sổ tay chất lượng:

Sổ̉ tay chất lượng là tài liệu cung cấp toàn bộ những thông tin về Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ. Sổ̉ tay này được sử dụng để kiểm soát các hoạt động của hệ thống nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng, đáp ứng các yêu cầu chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

            Những yếu tố của hệ thống chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được đưa vào xem xét dưới dạng chính sách chung được trình bày trong Sổ̉ tay chất lượng. Nội dung yêu cầu và các quá trình của hệ thống chất lượng được mô tả, hướng dẫn đầy đủ hơn trong các tài liệu quy trình tác nghiệp.

2.2. Phạm vi áp dụng:

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) mô tả trong Sổ̉ tay chất lượng này tuân thủ các yêu cầu theo TCVN ISO 9001 : 2008, được áp dụng trong quản lý và điều hành các hoạt động giáo dục và đào tạo trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề và các bậc đào tạo của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

 Xem chi tiết Sổ tay chất lượng tại đây


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer