Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
316Trực tuyến
5,168,471 Lượt truy cập
 Lãnh đạo khoa:

1. Bà Nguyễn Kim Phương  Chức vụ: Trưởng khoa
2. Ông Đỗ Xuân Nguyên Chức vụ: Phó trưởng khoa


Chức năng, nhiệm vụ:

1. Quản lý ngành Trắc địa, ngành Quản lý đất đai, ngành Địa chất công trình, nghề Trắc địa; 
2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các ngành trên và 15 môn học cơ sở gồm lý thuyết, thực hành của hệ Cao đẳng và Trung cấp Kỹ thuật;
3. Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; 
4. Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được Nhà Trường giao; 
5.  Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc Khoa; 
6.  Quản lý, sử dụng, bảo trì các trang thiết bị phục vụ giảng dạy như phòng thí nghiệm đất xây dựng, kho khoan, kho máy trắc địa, phòng vẽ kỹ thuật; 
7.  Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tổ chức bộ máy:
Gồm 7 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Nguyễn Kim Phương

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0988476755

2

Đỗ Xuân Nguyên

Phó khoa

Thạc sĩ

0972766638

3

Đới Thị Bình

Giảng viên

Thạc sĩ 

 

4

Nguyễn Minh Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5

Vũ Văn Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ 

 

6

Đàm Thị Tính

Giảng viên

Thạc sĩ 

 

7

Trần Thị Nam Lý

Giảng viên

Thạc sĩ 

  

 

Địa chỉ:  Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer